Fresh Whole Blood  - דם מלא טרי

 
 • דם מלא טרי מתייחס לדם שזה עתה נאסף מהתורם אל שקית יעודית המכילה חומר נוגד קרישה.

 • הכמות הנאספת נעה בין 450 מל לבין 490 מל כולל הנוזל נוגד הקרישה (CPDA1) המצוי כבר בשקית האיסוף הינו 63 מל.

 • בזמן האיסוף מכיל המוצר את כל רכבי הדם (RBC, WBC,טסיות דם , פקטורי קרישה , אלבומין , גלובולינים , אלקטרוליטים וכו).

 • דם מלא טרי ימשיך להקרא דם מלא טרי (FWB) לפרק זמן שלא עולה על 8 שעות מרגע איסופו בעודו שוהה בטמפרטורת חדר ולא בקירור . 

 

אינדיקציות לשימוש 

 • טיפול באנמיה משולבת עם מחסור בפקטורי קרישה וכן מחסור בטסיות או כל פתולוגיה אחרת הפוגעת בתיפקוד טסיות תקין.

 • פציינט הסובל מטראומה המשלבת איבוד דם אקטיבי המחייב עירוי דם מלא .

 

חסרונות 

 • מתן דם מלא טרי לפציינטים אשר לא סובלים ממצב היפוולמי או מחסור בפקטורי קרישה עלול להוביל ל"עודף נפח"(volume overload) וכן לגירוי אנטיגני בעיקבות עודף בפלזמה זרה . 

Stored Whole Blood  - דם מלא מאוחסן

 
 • דם מלא טרי (FWB) אשר לא נעשה בו שימוש במהלך 6-8 שעות מאז איסופו מוגדר כדם מלא מאוחסן (SWB)

 • דם מלא מאוחסן (SWB) מכיל כדוריות דם אדומות ולבנות וכן פלזמה עם איכות ירודה של פקטורי קרישה  - בעיקר :

  • פיברינוג'ן​

  • VIII

  • וואן ויליברנד

 • דם מלא מאוחסן (SWB) ימצא בתוקף לאורך 35 יום.​