פלזמה  - Plasma

 • פלזמה הינה תערובת של מים, מלחים אנאורגנים, תרכובות אורגניות וקבוצות חלבונים בינהם אלבומין ואימיונוגלובולינים מהווים את הכמות הגדולה ביותר. חלבונים המוסטטים (פקטורי קרישה) וחלבונים אינהיבטורים של פרוטאז 

  • אלבומין 20-40 gr/L​

  • אימונוגלובולינים 17-40 gr/L​​

  • פיברינוגן 1.5-3.5 gr/L

פלזמה קפואה טרייה   - Fresh frozen plasma 

 • פלזמה קפואה טריה (FFP) - הינה פלזמה אשר נקצרה מדם מלא שנאסף בפרק זמן שלא עולה על 8 שעות קודם לכן והוקפאה .

 • פלזמה קפואה טריה (FFP) - מכילה את כל החלבונים פקטורי הקרישה ושאר החלבונים כמו שמצויים בדם מלא שזה עתה נאסף.

פלזמה קפואה   -  Frozen plasma 

 
 
 • פלזמה קפואה  (FP) - הינה פלזמה קפואה טרייה (FFP) אשר מאוחסנת במצבה הקפוא כשנה ומעבר עד לתקופה בת ארבע שנים

 • ההבדל בין פלזמה קפואה טרייה (FFP) ובין פלזמה קפואה (FP) הינו הערך המוחלט של פקטורי הקרישה הבאים אשר נמצאים בריכוז נמוך באופן משמעותי ביחס לריכוזם בפלזמה קפואה טרייה :

  • V - פרואקסלרין.  אנטיהמופיליק פקטור A / אנטיהמופיליק גלובין

  • VIII אנטיהמופיליק פקטור A / אנטיהמופיליק גלובין

פלזמה מופשרת   -  Thawed plasma 

 
 • פלזמה מופשרת (TP) הינה פלזמה קפואה טרייה (FFP) אשר הופשרה לנוזל בטמפרטורת החדר וכעת נשמרת בקירור של 1-6C

 • פלזמה יכולה להשמר באופן זה עד 10 ימים ופקטורי הקרישה V ו VIII עדיין ישמרו על ריכוז היכול להחשב טיפולי.

 • מעבר ל10 ימים בקירור ישנה ירדה דרמטית בפעילות כל פקטורי הקרישה .

הצורך המרכזי לשימוש בפלזמה הינו בעיה בתפקודי הקרישה של החולה . 

אם כתוצאה מקשיי תיפקוד מולדים , נרכשים , מחלת וואן ויליברנד או טראומה מסיבית .

ישנם מקרים נוספים בהם נהוג לעיתים לבצע שימוש (המוטל בספק) במוצרי הפלזמה .